News

Jak to dělaj?

Mistři iluze, delegování zodpovědnosti a davové sugesce, světoznámý cirkus Prago Union Champions přijíždí v pátek 31.7. do Liberku na přehradu. Velevážené publikum, sledujte tohle vrcholné číslo, pač jsou to vážně hadí počty. U Í.

Zpět